SMÅGRUPPER/FOREININGAR

Nærbø Misjonsforsamling har mange smågrupper. Dei fleste blir kalt kvinneforeiningar og mannsforeiningar.
Forsamlinga kan me ikkje klara oss utan. Men i det store fellesskapet får me ikkje eit personlig forhold til alle, og det er avgrensa kor mykje me kan opna oss. Det er lett å forsvinna i massen.
Men i ei lita gruppe får me personleg kontakt med nokre få, me kan opna oss og gje og ta imot personleg hjelp.

Her ser du nokre foreiningar for vaksne:
Kornbandet Kvinneforeining v/Kristin Dyngeland, 95186228
Vårlilja Kvinneforeining v/Margareth Stokka, 91891357
Irgalem Kvinneforeining v/Merethe Berge, 48126034
Eldre Kvinneforeining v/Bjørg Indrebø, 97705732 og Kirsten Krogedal, 94842434
Desta Queens Kvinneforeining v/Stine Kolnes Aamodt, 97479674
Tabita Kvinneforeining v/Brit Viste, 40419843
Nærbø Mannsforeining v/Tron-Arild Grødem, 98852709
Klippen Mannsforeining v/Ole Andreas Meling, 99503487
Kilden Mannsforeining v/Tom Håvard Tobiassen, 91605951

Du er velkomen til å vera med!