Kalender forside NLM Nærbø

 • Storvask på bedehuset
  28. september 2020  17:00 - 21:00

 • Felles bibeltime
  1. oktober 2020  19:00 - 20:30

 • Sundagssamling
  4. oktober 2020  11:00 - 12:30

  Taler: Steinar Malmin
  Sundagsskule for dei minste

 • Barneveke
  15. oktober 2020  17:00 - 18:00

  Andakt: Norene Frajord Sørdal

 • Bibeltime
  15. oktober 2020  19:00 - 20:30

  Taler: Georg Mork
  Bønnemøte kl.18.30