Kalender forside NLM Nærbø

 • Tur til Viglesdalen
  26. mai 2024

 • Kvisten - Misjonstivoli
  28. mai 2024  17:00 - 18:00

 • Maks-klubben
  28. mai 2024  18:30 - 20:15

 • Sundagssamling
  2. juni 2024  11:00 - 12:30

 • Bibeltime NMS
  6. juni 2024  19:00 - 20:00