SUNDAGSSKULEN

I samband med sundagssamlingane kl.11.00 er det sundagsskule. Dei fleste borna kjem kl.11.00 og er med i starten av møtet i hovudsalen. Cirka kl.11.30 blir dei delte i grupper etter alder:
1 år – 1.klasse (dei heilt yngste borna må ha følgje av vaksen)
2. – 7. klasse

I skuleferiar er det kun den yngste gruppa som har sundagsskule.

Har du spørsmål om Sundagsskulen, kan du kontakte Oddrun H.Fuglestad. Mob. 97024123

Velkomen på sundagsskulen!