SUNDAGSSKULEN

I samband med sundagssamlingane kl.11.00 er det sundagsskule. Dei fleste borna kjem kl.11.00 og er med i starten av møtet i hovudsalen. Cirka kl.11.30 blir dei delte i grupper etter alder:
1 år – 1.klasse (dei heilt yngste borna må ha følgje av vaksen)
2. – 4. klasse
5. – 7. klasse

Det er ikkje sundagsskule i skuleferiane.

Har du spørsmål om Sundagsskulen, kan du kontakte Werner Larsen. Mob. 41532202

Velkomen på sundagsskulen!