GJE EI GÅVE

Nærbø Misjonsforsamling
Nærbø Misjonsforsamling er tilknytta Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM ønskjer å nå vidare ut til nye område der Jesu namn ikkje er kjent. For at det skal vera mulig, treng vi di støtte!

Fast gjeverteneste
Det er ein god ting å ha fast gjeverteneste. Det er enkelt for deg og forutseieleg for NLM. I tillegg får du skattefrådrag på inntil kr 25.000. Følg denne linken dersom du ønsker å opprette eller endre din eksisterende faste givertjeneste. . Dersom du ønskjer det, kan du skriva at gåva skal godskrivast «Nærbø Misjonsforsamling».

Vipps
Du kan enkelt vippsa gåva di til oss. Vårt Vippsnummer er 88778

Kontonummer
Du kan også gje ei gåve ved å bruka bankkontonummeret vårt: 3295.07.44552

Tusen takk skal du ha! Gud velsignar kvar glad gjevar.