MØTER

Sundag kl.11.00 i partallsveker samlast heile forsamlinga. Borna er med i starten av møtet, og cirka kl. 11.30 er det sundagsskole. Sundagsskolen har 2 aldersgrupper.
Me legg vekt på forkynninga av Guds ord. Samtidig har me misjonsinformasjon, variert song og musikk, nattverd cirka ein gong i månaden, forbøn, vitnesbyrd m.m. Og det er alltid kaffi og drøs etter møta.
Me har også kveldsmøte på vekedager, møteveker, bibeltimar m.m.
Du er velkomen!