MEDLEM

Misjonsforsamlinga er open for medlemskap for alle som vedkjenner seg den kristne trua og vil arbeida i samsvar med NLM og Misjonsforsamlinga sine lovar. Pr. i dag er medlemskontingenten 100 kr året, og ein kan melda seg inn ved å ta kontakt med formannen eller andre i styret.

Medlemskap i forsamlinga gir inga kyrkjerettslig tilhøyrsle. Medlemmane våre kan derfor vera medlemmar i ulike trussamfunn. NLM tilbyr kyrkjerettsleg tilhøyrsle gjennom innmelding i «NLM trussamfunn».

GDPR: Her kan du sjå personvernreglane.