OM OSS

Me arrangerer møte på Nærbø Bedehus (Vålandsvegen 2) kvar partalssundag kl. 11.00, og då er det som oftast sundagsskule for borna samtidig. Om lag på annankvar sundagssamling har me nattverd i møtet. I tillegg har vi bibeltime normalt tredje torsdagen i månaden kl. 19.00 og elles møteveker og –helger og spreidde enkeltmøte.

Møta er opne for alle, og alle er velkomne. Sjå kalenderen.