VELSIGNING AV EKTEPAR

Misjonsforsamlinga har ikkje vigselsrett, så ein kan ikkje bli gift hos oss. Men vi tilbyr å be for og velsigna ekteparet og ekteskapet etter at vigselen er gjort, t.d. hos ein vigselsmann.
Det er mulig å arrangera velsigning av ektepar på bedehuset, eller om ein ønskjer det, kan ein leiga ei kyrkje til dette utan at ein bruker tenestene til Den norske kyrkja.

Ta kontakt med formannen i styret for informasjon og avtale.