SMÅGRUPPER

Nærbø Misjonsforsamling har mange smågrupper for alle aldersgrupper. Både bibelgrupper, kvinneforeiningar og mannsforeiningar.
Forsamlinga kan me ikkje klara oss utan. Men i det store fellesskapet får me ikkje eit personlig forhold til alle, og det er avgrensa kor mykje me kan opna oss. Det er lett å forsvinna i massen.
Men i ei lita gruppe får me personleg kontakt med nokre få, me kan opna oss og gje og ta imot personleg hjelp.

Vurder du å vere med i ei smågruppe? Ta kontakt med:
- Katrine Hellestø, 99372118 eller
- Geirmund Gausel, 95119820

Du er velkomen til å vera med!