KONFIRMASJON

Nærbø Misjonsforsamling har konfirmasjonsmøte saman med IMF/NOR-forsamlinga, ein lørdag i april.
Konfirmasjonen er ikkje eit sakrament. Det er dåpen som gjev både frelse og Den Heilage Ande og treng inga supplering. Konfirmasjonen er forbønshandlinga som normalt avsluttar dåpsopplæringa ved overgangen mellom barn og vaksen.
Konfirmasjonen skal styrkja tilhøyrsla til det kristne fellesskapet ved invitasjon, inkludering og omsorg. Den har til føremål å vere disippelgjerande med aktivt trusliv og kristenliv som mål.

Dei som vil konfirmerast i forsamlinga vår, gjer beskjed til formannen i styret.

Konfirmantane følgjer førebuingsopplegget til Imf/NOR-forsamlinga eller Misjonssambandet Sør-vest.

Ta kontakt med formannen i styret dersom du ynskjer å vite konfirmasjonsdatoane dei neste åra.