KONFIRMASJON

Nærbø Misjonsforsamling har konfirmasjonsmøte ein sundag i april.
Konfirmasjonen er ikkje eit sakrament. Det er dåpen som gjev både frelse og Den Heilage Ande og treng inga supplering. Konfirmasjonen er forbønshandlinga som normalt avsluttar dåpsopplæringa ved overgangen mellom barn og vaksen.
Konfirmasjonen skal styrkja tilhøyrsla til det kristne fellesskapet ved invitasjon, inkludering og omsorg. Den har til føremål å vere disippelgjerande med aktivt trusliv og kristenliv som mål.

Dei som vil konfirmerast i forsamlinga vår, tar kontakt med formannen i styret for påmelding.

Konfirmantane følgjer førebuingsopplegget på Fjelltun i Stavanger eller opplegget til Imf/NOR-forsamlinga på bedehuset.

Konfirmasjonsdatoar dei neste åra:
- søndag 24.april 2022
- søndag 23.april 2023
- søndag 21.april 2024