KONFIRMASJON

Nærbø Misjonsforsamling har felles konfirmasjonsmøte og opplegg saman med IMF/NOR-forsamlinga den siste laurdagen i april.

Konfirmasjonen er ikkje eit sakrament og ikkje berre forbønnshandlinga, difor forventes det å følgje undervisning på Nærbø bedehus for å konfirmere seg på bedehuset. Konfirmasjontida er trosopplæring som leier fram til eit ja om å følgje Jesus vidare. Gjennom undervisning, leirer, fellesskap og blir konfirmantane betre kjende med kristen tro, med Jesus og kva han har gjort for oss. Konfirmasjonen skal styrkja tilhøyrsla til det kristne fellesskapet på bedehuset ved invitasjon, inkludering og omsorg. Den har til føremål å vere disippelgjerande med aktivt trusliv og kristenliv som mål.

Påmelding skjer via praktisk via IMF eller ta kontakt med styreleder om påmelding eller har andre spørsmål.