Ten-bibelgruppe 2

    • 6. oktober 2023  19:30 - 21:30
    • 27. oktober 2023  19:30 - 21:30
    • 15. november 2023  19:30 - 21:30
    • 1. desember 2023  19:30 - 21:30
    • 21. desember 2023  19:30 - 21:30