ELDSTERÅD

Apostelgjerningane 14:23

"I kvar forsamling valde dei ut eldste og gav dei med bøn og faste over til Herren, han som dei var komne til tru på."

 

Kontaktinfo:

Meny