KONTAKTADRESSE

Nærbø misjonsforsamling
c/o Jørgen Baksaas
Alvaliå 58
4365 Nærbø